Foukanou izolaci je typem zateplení domu, která dokáže šetřit náklady na jeho vytápění

Uvažujete-li o zateplování domu, pak nejdete špatným směrem. Zateplení totiž dokáže ušetřit znatelné množství nákladů na vytápění domů. Tepelná izolace se dále dělí na několik druhů. Nyní vysvětlíme podrobněji. Foukaná izolaceje typ tepelné stavební izolace, která je do stavby aplikována speciálním způsobem, tedy foukáním, s pomocí stroje. Vysvětleme si nyní blíže pojem foukaná izolace.

Foukaná izolace se používá pro zateplování všech částí domů. Ať už se jedná o podlahu, strop, půdu, podkroví, stěny, nebo střechu. Tuto izolaci najdete i v jinak téměř až nepřístupných místech. Proto se jedná o izolaci bez spár. Foukaná izolace je proveditelná při zateplení panelového domu rychle. Ať už se jedná o zateplení střechy, či například fasády domu. Izolační materiál pro zateplování budov umožňující tuto aplikaci je vyráběn přímo ve specializovaných výrobních závodech.

Díky technologii foukání je konstrukce skutečně izolována. To zaručuje dobrou izolaci beze spár i v nepřístupných místech, nevznikají žádné odřezky a odpad. Při rekonstrukcích ve většině případů není nutná složitá demontáž konstrukce. Tuto izolaci nazýváme někdy také jako dutinovou. Chyby aplikace izolace v detailech a vznik tepelných mostů jsou téměř vyloučeny.

Stropy domů, jsou-li nezateplené, jsou nejčastějším zdrojem úniku tepla a tím pádem i nákladů na vytápění. Dostatečná izolace stropu dokáže snížit náklady na vytápění až o třicet pět procent. V létě umí izolace s dostatečně velkou schopností absorbovat a zadržet teplo zajistit nepřehřívání obytného prostoru.